На вчерашното си редовно заседание съветниците подкрепиха предложението за образуване на два урегулирани поземлени имота за обществено обслужваща дейност в стопанския двор на бившата общинска фирма БКС. Към част от терена е проявен инвеститорски интерес от старозагорската фирма „ЕлфиТех”. Намеренията на нейното ръководство са да изгради тук база за сглобяване на пречиствателни съоръжения. Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в Стара Загора. Това съобщи кметът на общината Георги Георгиев.
Фирма „ЕлфиТех” изгради пречиствателните станции в Ботевград, Трудовец и Литаково. Както вече сме ви информирали, съоръженията пречистват питейната вода чрез метода „Озониране”.
Старозагорската фирма е изготвила и идейния проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград.