За момента доставната цена на хляба няма да бъде променяна въпреки увеличението на цената на газа. Това е становището на Управителния съвет на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България, чиито членове произвеждат над 80 % от хляба у нас, съобщиха от Камарата.
Повишената цена на газа ще засегне 60 % от хлебозаводите, които работят на газ и ще оскъпи производството на един хляб с около 1 стотинка. Всеки от големите индустриални производители ще потърси вътрешни резерви за компенсиране на увеличените производствени разходи.
Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България ще разработи и предложение за нов български държавен стандарт за хляба. Промените се налагат с цел да се спре спекулацията с качеството и цената за основните видове хляб, в това число объркването на крайните потребители в техния избор.
Гост на заседанието на Управителния съвет бе председателят на Парламентарната комисия по земеделие и гори Десислава Танева. Обсъден бе проектът за Закон за браншовите организации, който предстои да влезе за разглеждане в пленарна зала. Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България предлага в Закона за браншовите организации, в текста за тяхната национална представителност, ясно да бъдат посочени два критерия. Първият е общ обем от производство и реализация или дадената организация да обединява минимум 40 % от регистрираните хлебопроизводители в страната.