Към днешна дата няма тенденции за каквото и да било поскъпване на хляба. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на Консултативния съвет по зърното, който се проведе в МЗХ. Данните на Софийската стокова борса също показват, че от началото на декември пазарът в Европа се е стабилизирал, след като сривът на цените отвъд океана е спрял възходящото развитите на Европейския зърнен пазар.  

От Националната служба по зърното отчетоха, че към момента страната ни разполага с близо 5 млн. т. зърно, които са напълно достатъчни както за вътрешно потребление, така и за износ. От тях пшеницата е 2 млн. т., като необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта е 1 млн. т. Ечемикът е 216 хил.т., царевицата – 1.4 млн.т., а слънчогледът – 1 млн.т.

Представените данни за засетите площи тази есен показват, че пшеницата е с 6.7% повече от миналата година, или над 11 млн. дка. Ечемикът също бележи ръст и е 1.81 млн. дка. Засятата рапица обаче е с 28% по-малко – 1.78 млн. дка. Въпреки сухото време при сеитбата, състоянието на посевите е добро и се очаква успешното им презимуване, отбелязаха участниците в Съвета по зърното. 

Консултативният съвет ще предложи на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов фермерите да бъдат изключени от изискването да отчитат зареждането на гориво чрез фискално устройство и да свържат с НАП цистерните с гориво в земеделските стопанства. Искането е подкрепено от изследвания на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Съюза на земеделските кооператори и Асоциацията на земеделските производители. Министър Найденов пое ангажимент да внесе становището за изключване на земеделските стопани от чл.118 ал.7 от ЗДДС на заседание на Министерския съвет, като преди това то бъде подкрепено и с анализ от МЗХ. „Не трябва да тръгваме с презумпцията, че секторът, който тегли икономиката ни напред, прави нещо нередно. Огромната част от земеделските производители са коректни и ние трябва да ги улесняваме, а не обратното”, каза в заключение министър Найденов.