От 1 юли Финландия става първата страна в света, където правото на законодателено ниво се гарантира правото на достъп до високоскоростен интернет на всеки гражданин.

Законът гарантира на всеки един от 5,3 милионата финландци достъп до Мрежата със скорост минимум 1 мегабит за секунда.

Понастоящем с високоскоростен интернет във Финландия разполагат около 4 хил. домакинства.

Не става ясен механизмъг, чрез който такъв ще се гарантира на всички останали жители на страната.