От няколко месеца у нас десет души, осъдени на пробация са следени с модерна технология за видеонаблюдение. Системата включва електронни гривни, които се поставят на правонарушителите и показват дали те спазват забраната за свободно придвижване и дали напускат домовете си. Проектът е пилотен и не е ясно дали в бъдеще ще бъде разширен.

Особеностите на гривните са, че те се поставят на глезена на правонарушителя, а не на неговата китка. Просто сравнение сочи, че парите, нужни за охраната на едно лице, намиращо се под домашен арест са повече от тези необходими за поставяне на гривна и следеното по електронен път. Повече за въвеждането на тази система от Надя Радковска - началник сектор „Научно-приложна и учебна дейност" в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" в Министерството на правосъдието.

„За въвеждането на електронното следене в България започна да се разсъждава още преди пет години, когато започна първия европейски проект по програма ФАР, чиято цел беше изграждане на пробационната служба. Имаме правонарушители, които са под електронно наблюдение в Благоевград, София-област и София-град. Една част от тях са правонарушители, които имат наложено наказание пробация и съответно ограничителна мярка забрана да напускат дома си в определени часове от денонощието. Тази мярка се изпълнява чрез електронно наблюдение. Т.е. електронното наблюдение в България е средство на контрол на изпълнението на тази ограничителна пробационна мярка. Останалите нарушители са условно предсрочно освободени от затвора", обясни тя.

Системата не е никак сложна. В случай, че някой се опита да махне гривната, тя изпраща сигнали до мониторинг устройството и центъра за наблюдение, а нарушителят веднага бива засечен. Борис Гончаровски - главен експерт във фирмата, която осъществява наблюдението и вноса на гривните Г4С Секюрити Сървисиз България, подчертава, че няма начин системата да бъде измамена, въпреки изобретателността на българския криминален ум.

„Системата за електронно наблюдение се състои от два компонента - гривната (устройство за индивидуална персонификация) и стационарно устройство за наблюдение. Самата гривна представлява приемник и предавател, която излъчва  кодирани сигнали към това стационарно устройство, което се монтира в къщата на съответното лице. Така че момента, в който човекът влезе в обхвата на своето жилище системата отчита неговото присъствие и отчита друг тип сигнали, свързани с функционалността на тази система - т.е. дали има някакви опити за вмешателство в системата или друг тип нарушения, свързани с наложения режим", обясни той.

Въпреки предупрежденията и санкциите все пак един от правонарушителите е опитал да махне гривната си. Това бил още първият правонарушител, на когото била поставена гривна. Реакцията е последвала незабавно. „Той беше санкциониран по надлежния ред, беше му монтирана нова гривна и от тогава няма такива нарушения. Често пъти, поне на нашите нарушители, им е много интересно дали тази система би отчела стриктно едно нарушение, колкото им се казва, когато им се дават указания за това, какво могат или не могат да правят", уточни Радовска. „В повечето случаи от интерес и любопитство те решават да използват възможностите на системата", каза още тя.

Проектът позволява използването само на десет гривни за електронно наблюдение. „Това е пилотен проект в рамките на шест месеца и всичко зависи от това, дали ще получим необходимото финансиране, за да можем да въведем тази система на национално ниво", разкри Радовска.

Нововъведението с електронното наблюдение е заимствано от Великобритания, където от 10 години над 600 000 души са следени по този начин. Експерти от кралството бяха в България в рамките на партньорска  програма между двете държави. Лиса Паркър обясни за Дарик най-големия недостатък на гривната: „Самата система не може да спре даден правонарушител да извърши друго престъпление и всъщност имаме някой много злощастни примери, в които хора следени гривни са извършили много сериозни и тежки нарушения.". „Важно е да се подчертае, че електронното наблюдение трябва да е част от пакет с мерки и да се работи със съответното лице за тяхната рехабилитация. Хубавото е, че тази система осигурява контрол и във Великобритания се прилага успешно и помага, за да се справим с проблема пренаселеност на затворите. Използването на системата дава и увереност на общността, че когато тези правонарушители изтърпяват наказание, но се намират сред обществото, съществува контрол и наблюдение над тях. Използването на тази система също така дава възможност наблюдаваните да запазят своята работа, да имат дом или да поддържат отношение със семейството си, което иначе не е възможно ако те излежават една ефективна присъда в местата за лишаване от свобода", обясни още тя.