Изложба, носеща името "Тракийска култура в Правешко в светлината на последните археологически проучвания", беше открита в Историческия музей в Правец на 19 декември от 17.00 ч. Целта на изложбата бе да се акцентира върху последните открития в тракийска могила край с. Осиковица.

На официалното откриване присъстваха индийският посланик Лал Динглиана, гости от посолството, кметът и зам.-кметът на общината.

Резултатите от проучванията на тракийски култов ямен комплекс в могила, намираща се на 8км от село Осиковица бяха представени чрез мултимедийна презентация от директора на Историческия Мизей Таня Борисова.

Общо три ями са открити в могилния насип, като в една от тях е горял интензивен огън, а друга най-вероятно е била жертвеник. В пръстта, която запълва най-голямата яма, са открити и горели най-вероятно човешки костици. И трите открития са с ритуално предназначение и са част от ямен култов комплекс, маркиращ древно тракийско светилище, датиращо от IV - III в.пр.Хр. Ямните съоръжение са свидетелства за един общоплемен култ към мъртвите, в който погребаният олицетворява прародителя на цялото племе, играещ ролята на посредник пред боговете.