Експерти от 7 дирекции на министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Изпълнителна агенция по горите, ще отговарят на въпроси на земеделски производители и граждани от днес до сряда. Това съобщиха от Министерство на земеделието и храните. Приемната е в централното фоайе на МЗХ с работно време от 10 до 17:30 часа в трите дни и в нея ще участват дирекциите „Земеделие, гори и поземлени отношения”, „Директни плащания и пазарна подкрепа”, „Растениевъдство”, „Животновъдство”, „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, „Развитие на селските райони”, „Държавни помощи и регулация”.
Приемната е съпътстваща изложението „Събор на българското земеделие”, който вече започна и ще бъде официално открито в 13 часа днес.