Във връзка с изпратено уведомление до жителите на общината за премахване на нерегламентирано изградени постройки, навеси и други в зелени площи и вътрешноквартални пространства, които са в нарушение на разпоредбите наНаредба № 1, ръководството на община Ботевград кани всички заинтересовани лица на среща на 04.04.2017 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на общинска администрация Ботевград, партерен етаж.