Община Ботевград ще отпусне 1000 лева от собствени приходи за специална дейност на неправителствената организация “Християнски съюз”. Парите ще бъдат дарени на деца на загинали полицаи при изпълнеие на служебния им дълг.
Докладната за отпускане на средствата получи максимален брой гласове на заседанието на ОбС, което се проведе днес.