Общната ще ползва помощта на  специалисти при изготвянето на стратегии и проекти за развитие в различни сфери – икономическа, социална и други. Консултантите ще имат за задача да наблюдават и контролират процеса на реализация на разработките.
Специалистите ще се наемат от кмета на общината. Тава бе едно от решенията, което бе гласувано на днешното извънредно заседание на ОбС.