Общинското ръководство е внесло докладна в местния парламент за отпускане на 93 630 лева за ремонтни дейности в три учебни завадения.  72 330 лева от общата сума са за ремонт на покрив и фасада на ОУ „Н. Й. Вапцаров” /сградата на прогимназиален етап/, 8 950 лева са за ремонт на санитарни помещения и покрив на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Ботевград и 12 350 лева – за ремонт на оградата на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”. 


Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, се посочва в докладната записка. Към нея има приложена количество-стойностна сметка за всеки обект. Проектът на решение е включен в дневния ред на редовното заседание на ОбС Ботевград, което ще се проведе на 26 април от 17 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”.