От утре започва преброяването на 750 000 земеделски стопанства в България.
3000 анкетьори ще започнат да посещават стопанствата, за да съберат информация за обработваемите площи отглежданите животни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Анкетьорите ще записват данните, които стопаните ще им съобщават в специално изготвения официален въпросник на преброяването.
Цел на преброяването е събиране на статистическа информация, като на база на обобщените данни от нея, ще се изготви позицията на България за Общата селскостопанска политика за новия програмен период от 2014 до 2020 година.
Преброяването е първото, което е напълно съвместимо с европейските критерии и показатели, и е част от задължителната актуализация на данните, провеждани от Евростат на всеки десет години.
Информацията, която ще се събира, е конфиденциална и няма доказателствена сила пред други институции.