Министерство на земеделието и храните и Национална служба за съвети в земеделието - териториален областен офис - София, съобщава че, през 2024 г. предстои прием по инвестиционни интервенции от СПРЗСР 2023-2027 г. Безвъзмездната подкрепа е за:


Млади земеделски стопани – 40 000 евро


Нови земеделски стопани - 30 000 евро


Много малки земеделски стопанства – 20 000 евро


Национална служба за съвети в земеделието изготвя БЕЗПЛАТНО проектите.


За въпроси и съдействие – препоръчително преди 01 юни 2024 г.: Даринка Николова, гл. експерт, ТOO София, тел.: 0885 133 218, адрес: гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7.