Съветниците подкрепиха предложението на кмета сградният фонд на медицинските дружества да бъде включен в активите на общината. На някои от тях така и не им стана ясно какво се крие зад предприетите действия от страна на градоначалника. Той обясни пред местните депутати, че всъщност иска да “опази сградите от ръката да държавата”. На сесията се разбра, че Георги Георгиев се е срещал с медиците от МБАЛ, за да ги уведоми за намеренията си. “Те категорично подкрепят действията ми” – съобщи кметът. “Ако се пристъпи към приватизация, трябва да се даде възможност най-напред на нашите лекари да купуват” – допълни той.

Георги Георгиев каза още на сесията, че медицинските дружества вече няма да плащат данък сгради. Налогът отпада автоматично, след като общината става собственик на техните дълготрайни материални активи.     

За сметка на това медицинските дружества ще внасят всеки месец наем в общинската хазна. Болницата ще плаща по 500 лв., Медицински център I – 400 лв., Медикотехническата лаборатория – 300 лв. Стоматологичният център също ще плаща по 300 лв. месечно.

Съветници от опозицията се усъмниха в загрижеността на общинското ръководство към медицинските дружества. Според тях зад нея прозират други намерения, които не са толкова чисти. Напълно е възможно след време сградите да бъдат продадени. Дори вече се спрягат имена на евентуални купувачи – коментираха някои от съветниците.