На сесията на Общинския съвет утре кметът Георги Георгиев ще поиска съгласието на Общинския съвет за включване на два самостоятелни обекта, които се намират в сградата на бившето ДПУ, в раздел III – Имоти, които общината има готовност да продаде…” на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. Обектите са частна общинска собственост. Те са били отдадени под наем на Международното висше бизнес училище. Един от етажите обаче бе освободен, след като ОбС подкрепи предложението на кмета за увеличаване на наема, а другият все още се ползва за нуждите на учебното заведение.
„Ако цената на обектите е приемлива, ще се явим като кандидат-купувачи. В противен случай няма да участваме в търга”, каза пред наш репортер Димитър Димитров – изпълнителен директор на Международното висше бизнес училище.