Главният счетоводител на МБАЛ - Ботевград Григорий Гешев не присъства на днешното извънредно заседание на ОбС, когато на дневен ред се разглеждаше докладна с изключителна важност за здравното заведение. Непосредствено преди да започне заседанието Гешев е видян да „циркулира” в района читалището. Точно по това време той се е срещнал с общинския съветник от ОББО Георги Георгиев. На срещата двамата, вероятно в присъствието и на други съветници от същата група, са дискутирали въпросната докладна. Това потвърди самият Георгиев в отговор на въпрос на Иван Гавалюгов. Гешев обаче не е счел за необходимо да присъства на сесията, за да даде разяснения по докладната пред останалите съветници. А всъщност проектът за решение в нея е предложен на общинското ръководство от него и от одитора на болницата. Това стана ясно от изказването на кмета Гавалюгов, който е вносител на докладната. В нея се посочва, че съгласно  четири решения на ОбС – Ботевград, от 2005, 2006 и две от 2008 год., общината е отпуснала краткосрочен и дългосрочен заем на местната болница. Общият размер на сумите възлиза на 1 807 000 лева. До настоящия момент МБАЛ не е възстановила предоставения заем. В тази връзка се предлага местният парламент, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ ЕООД, да предприеме законосъобразни действия за трансформиране на заемите в парична вноска за увеличаване на капитала на дружеството от 768 000 лева на 2 575 000 лева.

По думи на Иван Гавалюгов тези заеми са били една от причините Сметната палата да откаже да завери финансовия отчет на общината 2014 год., тъй като не било коректно отразено къде са отлишли парите.

„Има основание и намерение от страна на одитора да погаси тези заеми по давност, но това ще промени финансовия резултат на търговското дружество. То ще излезе на една сериозна счетоводна печалба, което води до плащане на данъци от порядъка на 150 000 лева и нагоре, тъй като отписването ще стане със задна дата и ще бъдат начислени лихви. Това са средства, с които болницата не разполага. За целта е целесъобразно да трнсформираме заемите в парична вноска за увеличаване на капитала”, разясни Гавалюгов.

Съветникът от ОББО Георги Георгиев съзря в това предложение опасност за болницата. Според него, ако то бъде прието, здравното заведение щяло лесно да изпадне в несъстоятелност. Той предложи да бъде удължен срокът за погасяване на заема до 2023 год. 

Думата за изказване по темата поиска адв. Виктор Велчев, бивши общински съветник. Според него, „докладната може и да има основание, но много от нещата не са изложени коректно”. "На първо място, по повод давностите, 5 години е давността, чл.110 от ЗЗД го казва, само че чл. 120  от същия този закон казва, че давност не се прилага служебно”, обясни адв. Велчев. По негови думи, няма пречка срокът за погасяване да бъде удължен с анекс към съществуващия договор или пък с друг договор. Според Виктор Велчев, съществуването на тези заеми не веднъж са спасявали болницата от изпадане в несъстоятелност. Той подчерта, че ако това се случи, общината, която в случая се явява най-голям кредитор на МБАЛ, определя кога да бъде назначено събранието на кредиторите, самия синдик и т.н.

Гавалюгов няколко пъти обясни, че в момента няма основание за притеснения, че болницата може да изпадне в несъстоятелностя. А ако това по една или друга причина се случи, общината няма да остане безучастна, увери кметът. Той призова съветниците да подкрепят докладната, като подчерта, че ще направи допълнителни консултации относно нейната целесъобразност. „Ако се окаже, че е нецелесъобразна, ще внеса предложение за отмяна на решението”, категоричен бе Иван Гавалюгов.

Адв. Христо Якимов потвърди, че регистрираният одитор на болницата е предложил варианта за трансформиране на заемите в парична вноска за увеличаване на капитала на болницата. Според него това е един от възможните ходове за излизане от ситуацията. Проектът за решение обаче не получи необходимия брой гласове.