Вода извира под асфалта и се влива в близката шахта – тази гледка може да се види на околовръстния път зад последните блокове в ЖК “Васил Левски”. Вероятно причината за образувалата се рекичка е поредната водопроводна авария. Тя често се случва точно на това място – споделиха живеещи в квартала.

Наш репортер сигнализира за аварията във ВиК, но е възможно лошото време да възпрепятства своевременното й отстраняване.