На 8 октомври Училище ЕВРОПА раздаде сертификатите на Университета Кейбридж за владеене на английски език. 9 ученици от І-сертификатен клас и 7 от ІІ получиха своите сертификати след положените изпити към Британския съвет в София. Тържеството по традиция се състоя в кафе „Младост” сред много родители и приятели, които бяха дошли да споделят радостта на 15 възпитаници на училището.
Лора Тодорова /на снимката/ получи сертификата си по-рано, тъй като започна обучението си в Университета Кингстън в Лондон, където беше приета със Сертификат за владеене на английски на ниво напреднали в специалност история и история на изкуството, дизайна и киното.
Директорката на училището Петя Анастасова благодари на всички свои възпитаници и на техните преподаватели и им пожела успех в бъдещата им  реализация, като изрази надежда, че всички сертификати ще послужат на учениците при постъпването им в престижни учебни заведения в Европа.