Европейският център за правата на ромите (European Roma Rights Centre) в Будапеща организира стажантска програма с продължителност от 3 до 6 месеца. Стажовете започват през 2011 г. и са насочени към представители на ромската общност с интереси в областта на малцинствените проблеми.
Стажантите ще работят под ръководството на експерт по човешките права, като задачите им ще включват теоретични и практически компоненти. Работата на участниците ще се състои предимно в проучване на правата на ромите, следене на развитието на политиките и новините по темата.
Стажантската програма е с продължителност от 3 до 6 месеца и се провежда от март до август 2011 г. След успешното приключване на 6-месечен стаж участниците могат да получат подкрепа за разработване на индивидуален проект.
Стажантската програма е насочена към всички представители на ромската общност, включително жени, хора с увреждания, хора с нетрадиционна сексуална ориентация и др. Кандидатите трябва да са навършили 20 години и да отговарят на следните условия:

- да имат опит в съжителството и работата с роми;
- да владеят английски език, писмено и говоримо, като познанията по ромски език са предимство;
- да са завършили поне средното си образование, като предимство имат кандидати с висше образование;
- да са способни да работят в разнообразна и мултикултурна среда;
- да притежават добри организационни и комуникативни умения;
- да умеят да работят както самостоятелно, така и в екип;
- да са работили като активисти по проблемите на ромите;
- да умеят да работят с "Майкрософт офис" (Microsoft Office).

 
Желаещите да се включат в програмата трябва да изпратят следните документи:

- автобиография; мотивационно писмо; информация за контакт на 2-ма души за препоръки.

Кандидатите, които предложат кратко описание на индивидуален проект за изпълнение в техните собствени страни, се ползват с предимство.

Документите се подават на електронна поща dora.eke@errc.org с адресат Dora Eke и заглавие ERRC Romani Intern Search.

 
Европейският център за правата на ромите поема разходите по настаняването и престоя на стажантите.

Крайният срок за подаване на кандидатурите за стажа е 19 декември 2010 г.