Това е една от най-значимите инвестиции, която ще се случи в съвсем близко бъдеще в нашата община. Всички виждаме проблемите на нашата централна градска част, особено в частта “настилки“. Още в следващата година в бюджета на Община Ботевград ще бъдат заложени средства, разбира се ще търсим и външно финансиране, за реализация на този проект. Това каза кметът Иван Гавалюгов в началото на общественото обсъждане.


“Инфра Про Консулт“ е фирмата, избрана да изготви идейния проект за благоустрояване на централната градска част на Ботевград. Неин представител – арх. Лазар Чохаджиев, представи разработката пред присъстващите в зала “Ботевград“. Сред тях имаше граждани от различни възрастови групи.  


Цялата изронена настилка от щампован бетон ще бъде премахната. Залага се на дълготрайна, представителна и лесна за подмяна, каквото е желанието на възложителя. Настилката по централните алеи ще бъде от гранит, а в периферията, около сградите – от паваж. Преди поставянето й ще бъдат подмени всички комуникации. 


Основният акцент в проекта е часовниковата кула. Около нея ще има цветни лехи, сух фонтан. Лека препратка към часовниковата кула ще бъдат стъклени павета, които през нощта ще светят и ще показват часа. 


Основният поток от пешеходци ще преминава напълно свободно до кулата. Там ще бъде парадното пространство, предназначено за представителни събития. Стълбите ще отпаднат.  


Парковото пространство около паметника на патрона на Ботевград ще придобие формата на кръг, символизиращ вечността. От двете страни на главния подход към монумента ще има огнени и водни ефекти, символизиращи сътворението. 


В зоната на пресичане на бул. “Трети март“ с ул. “Гурко“ ще бъде обособен акцент от арки от оксидиран метал. На тях ще бъдат изписани стихове на Христо Ботев. Идеята е те да бъдат един от акцентите в градската среда и място, където всеки може да си направи снимки. Близо до парковото пространство около паметника ще бъде разложена обществена чешма. 


Идейният проект предвижда намаляване на тротоара покрай кооперацията на бул. “Трети март“ – /до хотел “Ботевград“/ на 3 метра, а отсрещният, който е 2,50 метра, да стане 6 метра, за да поеме потока от пешеходци. Променена ще бъде и ширината на уличното платно от 6,20 на 7,20 метра. Предвижда се и увеличаване на паркоместата в тази част.


Зеленина, цветни лехи и пейки за отдих ще придадат по-привлекателен вид на зоната покрай Обредния дом. 


В зоната на пресичане на бул. “Цар Освободител“ с пл.“Саранск“ и пл. “Освобождение“ ще има сух фонтан с красиви водни ефекти, места за отдих, обществена чешма.


По желание на възложителя на идейния проект – Община Ботевград, зоната на площад “Саранск“ е предвидена предимно за зелени площи и места за рекреация. Там ще има детска площадка с различни съоръжения, която ще бъде изпълнена по отделен проект. 


Предвидени са подходи за хората с увреждания, за линейки, автомобили на Пожарната и сметоизвозваща транспортна техника, както и зона за таксиметрови коли. 


Идейният проект предвижда увеличаване на зелените площи с 10%, които ще бъдат комбинирани с цветни лехи, запазване на абсолютно всички дървета, като ще се направи обстойна експертна оценка на съществуващите. Самото напояване ще бъде автоматизирано. Тази част от проекта все още е в процес на разработване. Единият вариант за напояване е с резервоари за дъждовна вода, а другият - да се черпи вода от реката. 


Заложени са пет етапа на строителство, като всеки ще бъде изпълняван със собствен бюджет. Проектирането на първия етап обхваща ул. “Гурко“ и бул. “Трети март“, но изпълнението ще е на два етапа. Третият етап обхваща пл. “Освобождение“, четвъртият – пл. “Саранск“ и петият – подхода от бул. “Цар Освободител“ до площад “Саранск“.


По време на общественото обсъждане постъпиха редица въпроси, мнения и предложения от страна на гражданите. Имаше изказвания в полза и против идейния проект за благоустрояване на центъра.


Живеещи в кооперацията на бул. “Трети март“ изразиха недоволство срещу предложението за намаляване на тротоарното пространство пред тяхната жилищна сграда за сметка на отсрещната страна. Кметът Иван Гавалюгов отговори, че ще се обмисли вариант за стесняване на тротоара от 6 на 4 метра, а не както е предвидено в проекта – на 3 метра. Освен това местата за паркиране ще бъдат отделени от кооперацията със зелена преграда.  


Един от гражданите предложи да се обмисли възможността за възстановяване на пътната връзка между бул. “България“ и бул. “Цар Освободител“, която “да отпуши през седмицата движението през града, а през почивните дни то да бъде забранено и превърнато в пешеходна зона“.


Арх. Мариела Андреевска изказа мнение, че мястото за рамките с Ботевите стихове и за снимки на фона на часовниковата кула не е най-удачно, тъй като ще пречат на пътникопотока. Според нея те трябва да са “на уединение, за да могат хората спокойно да прочетат написаното“.


Особено критична бе арх. Весела Маркова. Според нея, в архитектурно отношение проектът е слаб, разхвърлян, няма единство и логика в него. По нейни думи болшинството от местните архитекти, присъствали на предварителното обсъждане в общинската администрация, не го приемат. “Визуализацията е некоректна - пророциите и размерите са подвеждащи, не са визуализарни съществени елементи“, посочи тя. 


Друг наш съгражданин обърна внимание, че преди да се пристъпи към реализация на проекта, трябва да се обследва покривната конструкция над Стара река в центъра, тъй като е много стара. От общината отговориха, че този въпрос не е омаловажен и той стои на дневен ред.