На извънредна сесия, която се проведе веднага след редовното заседание днес, общинските съветници гласуваха за прехвърляне на училищния автобус от ОУ “Васил Левски” – с. Новачене на ОУ “Н.Й.Вапцаров” – Ботевград. Предложението направи кметът Георги Георгиев. “Училищният автобус не се използва целесъобразно и ефективно. Това е основната причина да предложа прехвърлянето на превозното средство на училище “Вапцаров”. В него учат най-много деца и те имат нужда от училищен автобус”, аргументира се градоначалникът.
На днешното редовно заседание на Общинския съвет бяха гласувани 47 000 лева за саниране на сградата на начален етап на ОУ “Н.Й.Вапцаров”, както и за смяна на дограмата в нея. Средствата ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината, уточни кметът Георгиев.