Редовното заседание на Общинския съвет в четвъртък завърши с обсъждане по темата за коронавируса и изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на общината.


Съветникът Цветан Миньовски предложи кметствата по селата също да си сформират кризисни щабове за спазване на мерките срещу разпространение на заразата.  Според него би трябвало да се помисли за помещения, които да бъдат пригодени като изолатори за хора, завърнали се от чужбина и неспазващи наложената им карантина. Той сподели за конкретен случай, за който е сигнализирал съответните органи. 


В отговор кметът Гавалюгов обясни, че няма законова разпоредба, която да позволява на общините създаването на такива помещения и принудителното настаняване на хора в тях. 


Д-р Веселка Златева попита дали към момента има наложени санкции на наши съграждани, нарушили поставената им 14-дневна карантина. 


“Санкции се налагат само с образувани производства от Прокуратурата. На мен ми е известно, че до момента са образувани две такива производства, отговори кметът Гавалюгов. –Общината, както и полицията, имаме контролни функции. Когато констатираме, че дадено лице не спазва въпросните ограничения, трябва да подадем сигнал до Прокуратурата, която да образува предварително производство“, поясни той. 


По отношение предложението на Миньовски за създаване на кризисни щабове в селата, Гавалюгов съобщи, че кметовете на селата участват в общинския кризисен щаб. “Аз не мога да задължа кметовете да създадат щабове, но мога да ги посъветвам, ако смятат, че те ще им бъдат от помощ. Разбира се, могат да ползват помощта на доброволци при контролиране на съответните ограничения или при други дейности, които кметството иска да изпълнява или му се налага да изпълнява“, допълни той. 


Думата бе предоставена на адв. Христо Якимов, който внесе яснота, позовавайки се на законови разпоредби: “Ива две възможности. Едната е по Закона за здравето – настаняване за принудително лечение. Другата е принудителни административни по НПК. И двете обаче са свързани с психични заболявания. Няма как при такива заразни заболявания  някой  да бъде задържан и настанен принудително за лечение или под карантина. Вече е прието, в Наказателния кодекс има действаща разпоредба - чл. 355, ал.2. Спорен нея, който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, по време на епидемия, пандемия, както е в случая, или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свободата до 5 години и глоба от 10 до 50 000 лева.“.


Д-р Марияна Горгачева сподели, че по нейни наблюдения, през последните две седмици, се къса връзката между гранична полиция, РЗИ, общинските администрации и общопрактикуващите лекари. “За някои граждани, идващи от чужбина, няма официална информация. Затова много се радваме, че някои хора, които се завръщат, веднага сигнализират личните си лекари. Когато пристига информация по официалния канал, много често тя е с 5-6 дни закъснение. По указание на РЗИ личните лекари уведомяват общинската администрация за пациенти, които подлежат на задължителна карантина“, обясни д-р Горгачева. Тя апелира за по-добро взаимодействие между полиция, общинска администрация и лични лекари при обмяната на информация за лицата, поставени под карантина. 


От своя страна кметът очерта два основни проблема на територията на общината в настоящата ситуация на извънредно положение – струпването на хора пред двата големи завода при извършването на смените и в магазин “Кауфланд“. 


Иван Гавалюгов информира съветниците за изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на общината, като подчерта, че администрацията поддържа ежедневна комуникация с Прокуратура, Полиция, РЗИ, МБАЛ – Ботевград, освен това получава информация и указания от главния кризисен щаб, областта и министъра на здравеопазването. 


Кметът уведоми още, че местни фирми и граждани са изразили готовност да окажат помощ в борбата с коронавируса, поради което общината е открила и дарителска сметка.  


„Община Ботевград има готовност да посрещне по-сериозен евентуален етап от развитието на тази пандемия. Надявам се успешно или с минимални затруднения да преминем през него“, каза Иван Гавалютов. 


Председателят на Общинския съвет Илин Черняшки призова съветниците да участват в дарителската кампания, обявена от общината. Той заяви, че ще се включи и в мероприятията по дезинфекция на обществени площи. 


Д-р Веселка Златева съобщи, че с нейни колеги от Постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет са подготвили апел към всички общински съветници да направят дарение, но той ще бъде отправен на следващото заседание, когато всички са налице.


В отговор на въпрос на Тихомир Найденов за удължаване на срока за ползване на отстъпка при плащане на такса смет, кметът съобщи, че администрацията подготвя съответните текстове, които ще бъдат качени на сайта на общината, както се изисква при промени в общински наредби.


В края на дискусията Иван Гавалюгов уведоми присъстващите в залата, че РЗИ е извършила проверка по сигнал за провеждане на заседанието на ОбС Ботевград. “Понеже стана дума за присъствието на общински съветници, някои Ваши колеги имат грешна интерпретация на заповедта на министъра за противоепидемичните мерки. Според тях заседанията на Общинския съвет, в конкретния случай, са недопустими, тъй като се нарушава изискването да няма струпване на хора на едно място. Дори са си позволили, убеден съм, да подадат сигнал, не мога да твърдя кой от всичките, но логиката подсказва, че е някой от тези, които са декларирали, че няма да присъстват. Във връзка с този сигнал бяха извършени две проверки от РЗИ за това на какво основание ще се провежда сесията на ОбС“, съобщи той. 


Кметът цитира заповед на министъра на здравеопазването от 25 март, като уточни, че тя е изпратена до няколко министерства и до ръководството на Националното сдружение на общините, която позволява провеждането на заседания на общинските съвети по неотложни въпроси. В заповедта се посочва, че за целта трябва да бъде направена необходимата организация същите да се проведат дистанционно чрез конферентни аудио/видео връзки, но ако това е невъзможно, да се проведат в зали, където може да се осигури препоръчителното разстояние между участниците.  


“Зала “Ботевград“ предоставя всички условия. Местата могат да бъдат разположени и на повече от два метра едно от друго, така че няма никакъв проблем и в бъдеще, когато е необходимо и има неотложна нужда, да се провеждат заседания на Общинския съвет“, отбеляза Иван Гавалюгов и добави, че редовното заседание е организирано при спазване на всички предписания на Регионалната здравна инспекция.