Започна шестото редовно заседание на Общински съвет – Ботевград. То се провежда при спазване на съответните противоепидемиологични мерки. Председателят на местния парламент Илин Черняшки съобщи, че до него е постъпило заявление от общинския съветник Цветанка Арбова, че не може да присъства и на тази сесия. 


Първа точка от дневния ред – Информация за дейността на ОП “Обредни дейности“ през 2019 год., бе приета без обсъждане.


По втората докладна – Информация за пътната мрежа и безопасността на движението на територията на община Ботевград, бяха направени конкретни предложения. 


Цветан Цолов предложи ОбС да упълномощи кмета на Общината да внесе искане в Агенция “Пътна инфраструктура“ за поставяне на маркировка на пътя Ботевград – Врачеш и за монтиране на шумоизолиращи прегради на АМ “Хемус“ при вилна зона Зелин. Той предложи още да бъдат монтирани изкуствени неравности в центъра на село Липница и на улица "Св. Кирил и Методий" в село Радотина. 


Цветан Миньовски предложи да се поднови пътната маркировка в общината и да се възстановят липсващите пътни знаци, да се уведоми Агенция "Пътна инфраструктура" за липсващите знаци на републиканските пътища на територията на общината.  


Кметът отговори, че повечето хора са “чувствителни“ към въпроса за изкуствените неравности за ограничаване на скоростта, затова Общината подхожда много внимателно към исканията за поставяне на такива. 


Д-р Веселка Златева постави въпроса за липсата на видимост на възлови кръстовища в Ботевград – на улиците “Стефан Стамболов“ и “17 ноември“ и бул. “България“. 


На заседанието присъства началникът на Районно управление – Ботевград. Той също отправи препоръка да се обнови пътната маркировка на територията на общината. „От нас нулева толерантност към нарушителите на пътя“, добави Красимир Кирилов. Той съобщи, че в рамките на пет месеца полицията е съставила 671 глоби по издаден фиш и 548 акта по Закона за движение по пътищата, като от тях 16 са за употреба на алкохол. Установени са 71 неправоспособни водачи. 


Обсъждането по втора точка от дневния ред продължава. Поставят се въпроси, сварзани и с друг голям проблем - провеждането на гонки в различни райони на града, както и относящи се до контрола по пътищата.


Началникът на полицейското управление пое ангажимент за изготвяне на задълбочен анализ на пътната обстановка на територията на община Ботевград, който ще предостави на общинското ръководство и Общинския съвет. "Този анализ ще го обсъдим заедно", добави Красимир Кирилов. Той посочи още, че е много важно гражданите да подават сигнали за нарушения, на които са станали свидетели, както и че полицията си сътрудничи добре с отдела "Контрол по сигурността на обществения ред" към Община Ботевград.   


На днешното заседание ще бъдат разгледани малко над 20 докладни записки.