Министерството на комуникациите и информационните технологии на Азърбайджан подписаха договор с международната компания Arianespace за въвеждането на орбита на първия азърбайджански спътник.

Националният телекомуникационен сателит Azerspace ще бъде изстрелян в края на 2012 г. Производството на самия спътник е поверено на американската компания Orbital Sciences Corporation.

Azerspace е предназначен за предоставяне на услуги във връзка с цифровата телевизия, достъпа до Интернет, предаване на различен тип данни и осъществяване на правителствена връзка. Той ще обслужва страни от Европа, Централна Азия и Африка.