Преди минути завърши извънредната сесия на ОбС. Тя бе свикана за утвърждаване на две щатни бройки – за директор и за домакин на Наблюдаването защитено жилище за социално слаби възрастни хора в ЖК “Васил Левски”. Съветниците подкрепиха единодушно предложението на кмета на общината. Той съобщи, че за директор на Защитеното жилище в Ботевград ще назначи Веса Нешева, която е дългогодишен директор на ЦДГ “Звънче”. “Веса Нешева е човек с организационен опит, от какъвто се нуждае управлението на Защитеното жилище”, заяви Георги Георгиев. Той съобщи още, че за длъжността "домакин", както и за санитари, и медицински лица, има много постъпили молби в общината, които тепърва ще бъдат разгледани.

На този етап финансирането на Защитеното жилище ще се осигурява от собствени приходи на общината. Това ще продължи до утвърждаване на щата от държавата.

Защитеното жилище ще бъде официално открито на празника на Ботевград - 1 декември.