От вчера в Дом за възрастни хора “Д-р Адриян Атанасов“ на разположение на обитателите е стол за телемедицина. Такава иновативна апаратура се използва само на още две места в страната. Столът е закупен със средства от преходния остатък по бюджета на Дома за 2021 год. 


Столът за телемедицина дава възможност за извършване на превантивни медицински прегледи. Основните здравни показатели, които измерва, са кръвно налягане, сърдечен ритъм, температура, тегло, ръст. В допълнение могат да бъдe направeно измерване на кръвна захар, холестерол, белодробна сатурация, функционално измерване на дишането, изследване на урината с лакмус, какъвто ползват в медицинските лаборатории, и други.


Всички резултати от направените изследвания се съхраняват и са достъпни в индивидуално здравно досие. 


Столът беше тестван вчера в присъствието на лични лекари, които се грижат за здравето на хората от Дома. 


“Тази апаратура ще ни бъде изключително полезна при приемане на нов потребител и за превенция на здравето на нашите потребители. Единствено кръвните изследвания ще се правят в лабораторни условия. Ако имахме такъв стол за изследвания по време на ковид кризата, щеше да ни бъде от голяма полза“, коментира пред наш репортер Яница Иванова – директор на Дом за възрастни хора “Д-р Адриян Атанасов“.