Кметът Георги Георгиев ще предложи на ОбС да гласува за удостояване на Марин Маринов със званието “Почетен гражданин на Ботевград”.
”През тази година Марин Георгиев Маринов навърши 75 години. Той беше дългогодишен ръководител на комбината по микроелектроника в Ботевград. Значителен е приносът му в изграждане и обновяване на икономиката в града, превръщайки го в център на микроелектрониката. Значим е неговият дял и за изграждането и модернизиране на инфраструктурата в Ботевград”, това са мотивите, посочени в докладната на градоначалника.
Георги Георгиев ще предложи званието “Заслужил гражданин на Ботевград” да бъде присъдено на Маргарита Кирова, председател на читалище “Христо Ботев”, “за приноса й за разширяване и обогатяване на дейността на читалището” и “за постижения и ярко присъствие в културния живот на страната”.
Предложенията за удостояване с почетни звания ще бъдат гласувани на сесията на ОбС, която ще се проведе на 25 ноември. Званията ще бъдат присъдени официално на празника на Ботевград – 1 декември.