Николинка Генова от Ботевград е сигнализирала Районна прокуратура, че подписът й върху анекси към договор за кредит е фалшифициран.

“Предварително знам, че истината трудно ще бъде установена, но няма да се откажа да я търся. Това е мое право”, каза пред наш репортер Николинка Генова. През миналата година съпругът й внезапно умира от масивен инфаркт. След погребението Николинка Генова се заема с неотложните семейни ангажименти. Най-напред отива в Сосиете Женерал Експресбанк – Ботевград, към която съпругът й има кредит овърдрафт срещу ипотека. Кредитът е в размер на 200 000 лева.
“Поисках да ми предоставят всички документи по кредита на съпруга ми. Впоследствие се оказа, че към тях няма приложена полица за застраховка “Живот”, която би трябвало да е задължителна. От банката ми обясниха, че съпругът ми е отказал да си направи застраховка”, сподели Николинка Генова. Тя решава да се обърне за повече информация към централата на банката. “Обадих се на горещия телефон, обявен в електронната страница на Експресбанк, и разказах за моя проблем. Служителят отсреща каза, че не е възможно да няма договор за застраховка “Живот” в полза на банката. От централата на Експресбанк поискаха да напиша писмо, в което да разкажа подборно случая. Направих го, но отговор така и не последва. Отправих и други запитвания в писмен вид, но без резултат. В последното си писмо написах, че ще потърся подкрепата на медиите и Комисията за защита на потребителите. Тогава с мен се свърза регионалният мениджър на банката. Каза ми, че един от собствениците иска да се срещнем. Срещата се състоя, но отново ми бе потвърдено, че застрахователна полица към документите за кредит на съпруга ми няма”, разказва Николинка Генова. На 15 септември тази година тя изпраща официално писмо и до Комисията за финансов надзор, в което настоява за проверка по случая. Оттам също не получава отговор.
“Наложи се да потърся помощта на адвокат. Чрез него подадох жалба във Върховен административен съд срещу мълчаливия отказ на Комисията за финансов надзор. След запитване, отправено от съда, на 15 ноември получих писмо от Комисията. В него се посочва, че Застрахователно дружество “Сожелайф България”, което е дъщерно на Експресбанк, няма валидно сключен договор за застраховка “Живот” по кредита на съпруга ми. От писмото става ясно, че Комисията за финансов надзор не е извършила проверка по случая, а е направила само запитване. Междувременно разбрах, че към договора за кредит на съпруга ми има два анекса за предоговаряне на кредита. Те са от една и съща дата и са подписани от двама различни служители на банката. И в двата анекса съм подписана като съдлъжник по кредита. От банката твърдят, че съпругът ми ме е подписал. Според мен това е грубо нарушение на правилата. Редно беше да изискат от мен, като съдлъжник по кредита, да подпиша лично документа. Сега не мога да разбера каква е причината за двата анекса към договара”, разказа още Николинка Генова. Тя е подала жалба в Прокуратурата. По случая е образувана преписка срещу неизвестен извършител.
 

За коментар потърсихме другата страна -  Сосиете Женерал Експресбанк. Оттам обаче заявиха, че се въздържат от коментари по случая. Без отговор остават и въпросите: Можете ли да се докаже с декларация или друг документ, че съпругът на Николинка Генова е отказал да сключи застраховка “Живот” в полза на банката?; Защо има два анекса към договора за кредит?; Редно ли е кредитополучател да подписва съдлъжник по кредит?.