Първият ден след зимната ваканция в Етрополска община започна без усложнения. Няма продължение на ваканцията в нито едно от училищата.
Дори и в селата, където по-голяма част от децата пътуват от Етрополе и от други общини, има ученици и учебните занятия протичат нормално.