РЦЗ и РИОКОЗ се сливат
 Районните центрове по здравеопазване и районните инспекции по контрол на общественото здраве се обединяват в една структура – Районни здравни инспекции. Това решиха депутатите при гласуване на промените в Закона за здравето. При сливането се очаква щатната бройка да бъде намалена с около 500 души.
 Предстои депутатите да гласуват дали в оптиките могат да се изследват и да се изписват очила от хора, които нямат нужното медицинско образование.