График за м. февруари 2023 г.


Началник на РУ Ботевград:


- на 02.02.2023 г. от 11:00 ч. – с. Боженица, в кметството;


- на 09.02.2023 г. от 11:00 ч. – с. Липница, в кметството;


- на 16.02.2023 г. от 11:00 ч. – с. Елов Дол, в кметството;


- на 23.02.2023 г. от 11:00 ч. – с. Рашково, в кметството.


Началник на РУ Етрополе:


- на 03.02.2023 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Малки искър, в кметството;


- на 10.02.2023 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Ямна в кметството;


- на 17.02.2023 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Лопян в кметството;


- на 24.02.2023 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Брусен, в кметството.


Началник на РУ Правец:


- на 03.02.2023 г. от 13:30 ч. – с. Осиковица, в кметството;


- на 09.02.2023 г. от 13:30 ч. – с. Калугерово, в кметството;


- на 15.02.2023 г. от 13:30 ч. – с. Правешка Лакавица, в кметството;


- на 22.02.2023 г. от 14:00 ч. – с. Равнище, в кметството;


- на 24.02.2023 г. от 13:30 ч. – с. Осиковска Лакавица, в кметството.