Градската библиотека “Иван Вазов” участва с проект във втората конкурсна сесия по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата. За одобрените проекти са разпределени близо 1000 000 лв. Нашата библиотека получи 10 000 лв. Парите ще бъдат разходвани за обогатяване на фонда с книги и други информационни източници. Част от новите заглавия вече са закупени и се подреждат по жанрове – съобщи главен библиотекар Людмила Чудомирова.

През миналата година нашата библиотека спечели проект  в първата сесия по програмата на Министерството на културата. Тогава финансирането бе в размер на 5000 лв. Средствата бяха използвани за попълване на фонда с българска и чуждестранна литература.