Училище ОУ “Н. Й. Вапцаров” кандидатства с проект за обогатяване на библиотечния фонд. Разработката е одобрена от Министерството на културата – научи botevgrad.com. По нея ще постъпят около 5000 лв., които ще се разходват за закупуване на нови книги, речници и енциклопедии за училищната библиотека. Заглавията са съобразени с учебния материал от първи до осми клас – казаха от учебното заведение.

Другото ботевградско училище, спечелило проект за обогатяване на библиотечния фонд, е ТПГ “Стамен Панчев”. Средства по разработки за закупуване на нови книги ще получат и учебните заведения в селата Врачеш и Трудовец.