Преди нова година ОУ „Н.Й.Вапцаров” спечели проект към Министерството на образованието. Разработката е озаглавена „Работилница за творци, граждани и знаещи таланти”. По нея училището е получило 5000 лв., които са разпределени за оъществяването на различни извънкласни дейности. Една от тях е новосъздаденият Клуб на младите краеведи. Неговите членове събират информация от различни източници за историята на своето училище. Те имат амбициозна идея – да издадат книга за създаването и развитието на учебното заведение до днес, която възнамеряват да осъществят през тази учебна година.