Купувачът е Ивайло Илиев от Ботевград, съобщиха от  общинската администрация. Той е платил на общината близо 100 хиляди лева. Решението за продажбата на бившия  червен корт зад спортната зала  „Балкан” бе взето на миналата сесия на ОбС.
Площата на корта е 1500 кв.м.
Вчера е сключена още една сделка. За 120 хиляди лева е продадено помещението, което се ползваше за кухня на Социалния патронаж. То се намира на улица „17 ноември” в блока до бившата фирма „Строител”. Купувачът е ботевградска фирма, която се занимава с търговия.
Кухнята на Социалния патронаж вече се помещава в новия Дом за възрастни хора в кв. „Васил Левски”.