По предложение на кмета Георгиев местните депутати гласуваха да бъде увеличена от 30 000 на 45 000 лв. първоначалната тръжна цена на здрвания дом в Рашково. Имотът е с урегулирана площ от 1575 кв.м. В него се намира масивна двуетажна сграда със застроена площ от 200 кв.м.
Бившият здравен дом ще бъде продаден чрез търг с тайно наддаване.

Съветниците подкрепиха и докладната на кмета да бъдат намалени с 30% първоначалните тръжни цени на два урегулирани поземлени имота, отредени за жилищно строителство. Обектите са обявени за продажба през месец април тази година, но до този момент към тях не е проявен инвеститорски интерес. Именно по тази причина бе взето решение за намаляване на цените им. 
Единият от общинските имоти се намират на ул. “Цар Самуил”, а другият - на ул. "Бузлуджа" в Ботевград.