Центърът на промишлеността на Република България в Москва е публикувал на интернет страницата си (www.cprb.ru) в рубриката „Выставки в Россия", подменю „Выставки в Москве" информация за всички предстоящи изложения в руската столица и регионите на Руската федерация. На същото място има публикувана и информация за организатора от българска страна, както и за съдействието, което може да окаже Центьрът на промишлеността на Република България в Москва. В тази връзка всички фирми от Софийска област, които проявяват интерес към руския пазар и търсят възможност за реализация на своята продукция в Руската федерация и нейните региони, могат да се обръщат към центъра за информационна и логистична помощ. За всички въпроси относно осъществяване на контакти със заинтересовани икономически и производствени субекти, или участия във форуми и изложения, можете да се обръщате на  телефон: 007 495 726 58 00, 007 495 726 58 00; факс - 007 405 726 58 90 и Е-mail info@cprh.ru, съобщават от Областната управа.