Промените са записани в приетата от ЕС Карта на регионалните помощи за периода 2014-2020 и България е длъжна да се съобрази с тях. Те предвиждат фирмите от София да получават по-малко пари по новата европрограма "Иновации и конкурентоспособност", за да се стимулират останалите по-изостанали градове и региони.
 Досега фирмите получаваха безвъзмездно финансиране за 50% от стойността на проектите си. С новите правила този процент ще падне драстично „Освен фирмите от столицата на по-малко пари ще разчита и бизнесът от Софийска област, както и в Благоевградско, Кюстендилско и Пернишко", обясни наскоро зам.-министърът на икономиката Любен Петров  . За останалите области се предвижда 50% грант за големи предприятия с възможност за допълнителни 10% увеличение за средни предприятия (до 60%) и 20% увеличение за микро- и малки предприятия (до 70%).