Директорите на училищата и детските градини от общината бяха днес на обучение по прилагане на делегираните бюджети.
Обучението се проведе под ръководството на Росица Христова – заместник-кмет на общината в залата на Общинска администрация от представители на групата за въвеждане на новите бюджетни форми в образованието.
Сергей Магдичев от Министерството на образованието, младежта и науката разясни новостите по въвеждането на формулата за разпределение на средствата за училищата и детските градини.
Той беше улеснен от факта, че училищата от нашата община са въвели делегиране на бюджетите от 2000 година. От началото на тази учебна година това се въведе, с решение на Общинския съвет, и в детските заведения.