За улеснение на гражданите и за гарантиране на сигурността им по време на националното преброяване, НСИ и МВР се споразумяха за партньорство при проверките на преброителите. Освен  на тел. 0700 16 310, от утре информация за одобрените преброители може да бъде получена и на познатия тел на полицията 166.

В отговор на загрижеността за гарантиране на сигурност по време на предстоящото от утре национално преброяване на населението по домовете, главният секретар на МВР гл.комисар Калин Георгиев и ръководството на НСИ се споразумяха за сътрудничество при проверка на преброителите.
За тази цел служителите, които отговарят на телефоните за спешни повиквания 166, ще предоставят актуална информация на гражданите дали съответното длъжностно лице-преброител фигурира в списъка, одобрени от НСИ. Освен за името, на тел.166 ще може да се прави справка и за номера на служебната му карта.
За да става това на практика, списъкът ще е достъпен за всички потребители на мрежата за предаване на данни  на МВР, чрез рубриката „Преброяване 2011” във  вътрешната електронна страница на министерството.