Европейският парламент и Фондация за международната награда "Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежи на възраст между 16 и 30 години от всички държави-членки на ЕС да участват в конкурс, посветен на развитието и интеграцията на ЕС и проблемите на европейската идентичност.

Европейската младежка награда „Карл Велики” се присъжда на проекти, които насърчават разбирателството в Европа и света, подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, служат като модел за младежите, които живеят в Европа, и предлагат практически примери за успешно съвместно съжителство на всички европейци като една общност. Проектите могат да се съсредоточат върху организирането на различни младежки прояви, младежки обмен или интернет проекти с европейско измерение.

Изискването е за разработките да се използват официалните езици на Европейския съюз. Предимство ще имат тези от тях, които са изготвени съвместно от млади хора, представляващи няколко държави-членки.

На 14 март 2008 година национални журита, съставени от поне двама членове на Европейския парламент и един представител на младежка организация ще изберат един победител на национално равнище от всяка една от 27-те държави-членки.

Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата -  2000 евро.  Те ще бъдат връчени в Аахен, Германия на 29 април 2008 година от председателя на Европейския парламент и представителя на Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен

Подробна информация за условията на конкурса и формулярите за кандидатстване можете да намерите в сайта на представителството на Европейската комисия в България.  Краен срок за изпращане на кандидатури – 8 февруари 2008 година.