На националния етап на конкурса ,,Училището – желана територия на ученика”, състоял се на 30.09.- 01.10. 2011 г. в София, в направление ,,Педагогически и иновативни методи и технологии за формиране на ключови компетентности” втора награда спечели Бисерка Петкова, учителка от ОУ ,,Никола Й. Вапцаров”, Ботевград. Тя представи разработката ,,Математиката за теб – използване на интерактивни методи в обучението по математика”. 
От Регионалния инспекторат по образование /РИО/ поздравяват Бисерка Петкова и директора на училището за успешното представяне и препоръчват наградената разработка да бъде представена пред учителите по математика в училището.
„Обсъждането на тази добра практика би било една подходяща форма на училищна квалификация. Творческото й прилагане в обучението по математика и от други учители би било от полза на учениците. Много е важно училището да даде живот на добрата практика на своите учители. Добрата практика ,,работи” по предназначение, но само когато се прилага. Прилагането й от други учители с други ученици може да бъде много индивидуално, много специфично. В този смисъл споделената добра практика неограничава, а дава възможности. Тя е един инструмент. Талантът е в боравенето с него”, според Ст. Тонгова, старши експерт по квалификация в РИО – София област.