През 2060 г. в България няма да има селско население, ако продължат да действат сегашните демографски тенденции. Това прогнозира гл. ас. Николай Цеков от департамента по демография от Института за изследване на населението и човека при БАН.

При селското население има силно застаряване, висока смъртност, повишена инвалидност и това не се компенсира от съответни здравни и други политики по отношение на селските райони, подчерта той.

По думите му, Северозападна България е истински музей на депопулацията - там са едни от най-тежките примери за Европа в това отношение.

Освен че намалява селското население, намаляват и селата като брой. Демографите посочиха, че селското население е намаляло с 60%, а селата са станали с 16% по-малко. Има райони, където обезлюдяването е 70-80%. Като такива примери бяха посочени Трън, Годеч, Брегово и др.

Необходима е държавна политика, която да включва инвентаризация село по село, за да се види потенциала и да се направят прогнози за развитие, да се видят перспективите за биоземеделие, селски туризъм и други дейности, подчерта Цеков.

Той изтъкна, че много важни са отраслите, които не са свързани със селското стопанство и че те биха дали на хората мотиви за обитаване на селата. „Такива практики отдавна се прилагат във Франция, Австрия и много други страни", изтъкна още той.

Подценяването на тези фактори води до проблеми за България при усвояването на европейските пари, изтъкна още Цеков и посочи, че общините са толкова бедни, че не могат да поемат съфинансирането по европейски проекти, заради което страната не може да усвои значителни суми от еврофондовете.

По думите на Цеков изоставянето и обезлюдяването превръща селата в призраци. Той уточни, че селата-призраци официално са около 200, но по негови изчисления, вероятно са 500. Такива има в Предбалкана, в района на Странджа-Сакар и броят им всяка година се увеличава, добави Цеков.

Проф. Марта Сугарева изтъкна, че сега за селата голям проблем е престъпността, тъй като няма държавни структури, които да препятстват битовата престъпност и хората се страхуват да обитават къщите си, не смеят да гледат животни, защото ще им ги откраднат.

„Ние даваме акъл на политиците, но не знам защо не стига до техните уши", коментира още Сугарева.