Преди 5 години беше създадена Общинската организация към Движение Русофили в Етрополе. През това време ръководството привлече не малко съмишленици на движението. В нея вече членуват около 90 човека, а председател от създаването до сега е Янка Филипова.
В навечерието на Националния празник Трети март се проведе и отчетното събрание, на което председателката направи отчет за изминалия период и очерта задачите за следващата година.
Само за тези няколко години тази неправителствена обществена организация успя да намери своето място в обществения живот на хората от общината.
Христинка Стоянова, която е член на Общинската организация на русофилите и представител на организацията в Националното движение на русофилите, обяви пред събранието, че инж. Богомил Георгиев – кмет на Община Етрополе е удостоен с медал „65 години от победата над фашизма”.
Медалът му беше връчен в понеделник на 7 март по време на общата оперативка в Общинската администрация.
Общинската организация на русофилите печели все повече привърженици чрез почитане делника и празника на обикновените хора в общината.