Няколко дни след като новото ръководство на Етрополска община пое ръководството, Николай Билев подаде оставка от заеманата длъжност Старши експерт по евроинтеграция, програмни проекти и връзки с обществеността.

На негово място е назначена Венета Петкова от Етрополе. Завършила е Правно-историческия факултет на Югозападния университет и е бакалавър по „Социология” и магистър по „Връзки с обществеността”.

Своята оставка е депозирала и Галя Дакова, Главен инспектор по образование, наука и вероизповедания. В момента е в платен отпуск. На нейно място все още не е назначен никой.