След излизането от Общината Николай Билев се насочи към бизнеса и след освобождаване на помещението от магазина на бившата фабрика за трикотаж „Първи май” той го преустрои за офис на Консорциум „Етрополе газ”.
За намеренията и плановете на фирмата ще ви информиране след откриването на офиса, което ще стане на 28 февруари т.г. от 16 часа след обяд.