На извънредна сесия, която се проведе днес, Общинският съвет определи максималната цена за таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег на територията на община Ботевград да бъде не по-висока от 1 лв. Тя е с включено ДДС. Цената се актуализира най-малко веднъж годишно.
Максималната цена за таксиметров превоз на пътници се определя от Общинския съвет, съгласно новите изменения в Закона за автомобилни превози.