На вчерашното заседание Общинският съвет се взе решение на пенсионери с пенсия до 200 лева да се изплати еднократна великденска добавка към пенсиите им.
От днес Община Етрополе започва да изплаща по 30 лв. на неработещи пенсионери с лична пенсия до 200 лв.
Плащането ще се извърши в информационния център на Общинска администрация за живеещите в гр. Етрополе и в кметствата за живеещите в селата, срещу представяне на лична карта. Които получават пенсията си по банков път, представят извлечение на банковата сметка от съответната банка.