За миналата година “Балкангаз 2000” АД отчита печалба в размер на 71 000 лв.  Приходите на дружеството за отчетния период са 4 807 000 лв. 4 795 000 лв. от тях са от продажба на природен газ. Общият размер на разходите за дейността на дружеството са 4 726 000 лв.

През 2007 год. към газоразпределителната мрежа са присъединени 844 нови абонати от общината. Битовите потребители в това число са 807, 32 са обществено-административните, а промишлените – 5.

Средната брутна заплата за дружеството е 671 лв. Справка към отчета за приходи и разходи на “Балкангаз 2000” показва че брутното месечно възнаграждение на изпълнителния директор Тихомир Николов е 1414 лв.