За 2007 год. ВиК “Бебреш” ЕООД отчита печалба от 38 458 лв. Общият размер на постъпленията във водното дружество е 2 610 314 лв. 1 345 855 лв. са приходите от водоснабдяване на населението. На територията на общината действителните абонати са 16 000, от които месечно се инкасират 12 000. Намалена е събираемостта на вземанията от клиенти. Увеличен е размерът на задълженията от 337 000 лв. през 2006 год. на 543 000 лв. за 2007 год. От тях текущите задължения са 400 000 лв., а размерът на просрочените е 93 000 лв. Цифрите са посочени в годишния финансов отчет за миналата година.
От строителна дейност във ВиК са постъпили 1 140 837 лв.

Разходите на фирмата за миналата година възлизат на 2 561 505 лв. 806 628 лв. са изразходваните средства за закупуване на материали. На второ място се нареждат разходите за трудови възнаграждения – 708 515 лв.

В отчета на ВиК “Бебреш” са посочени  представителните разходи за 2007 год. Техният размер е 6 199 лв. Средствата са похарчени за честване на различни празници, билети за театър на персонала, за цветя и др.

През миналата година водното дружество е заделило 11 848 лв. за дарения на новия храм, ОУ “Васил Левски”, ЦДГ “Слънце” и читалище “Христо Ботев”.

Във ВиК “Бебреш” работят 119 човека. Средната работна заплата е 437 лв. Брутното възнаграждение на управителя за месец декември 2007 год. е 1 277 лв.